Asistenţă tehnică 2 3
marcador

Birouri tehnice ale organizaţiilor

 • Guverne şi organizaţii locale
 • Reţele de cooperare instituţională
  • Reţele de dezvoltare teritorială: rurală, locală şi regională
  • Reţele de dezvoltare socială în educaţie, inovare şi tehnologie, ocuparea forţei de muncă şi Formare, etc.
 • Grupuri de dezvoltare
 • Consorţii
 • Grupuri de Actiune Locală
 • ONG-uri
 • Firme

Managementul integral al centrelor de servicii

 • Centre de Acces Public la Internet (Telecentre)
 • Centre de Diseminare Tehnologică şi de Inovare
 • Centre şi Parcuri Tehnologice
 • Centre de Afaceri şi Incubatoare de Afaceri
 • Centre Comerciale Deschise
 • Centre de Inovare şi Informare Turistică
 • Centre de Suport Telefonic pentru Cetăţeni
 • Centre de sprijin în cazul incidenţelor
 • Call centers
 • Centre de Educaţie Ecologică
 • Şcoli de voluntariat
 • Centre de Management al Timpului şi al Resurselor pentru Reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională
 • Agenţii de Plasare a Forţei de Muncă, Birouri şi Centre de Ocupare a Forţei de Muncă
 • Centre pentru vârstnici
 • Centre de divertisment sănătos pentru tineri
 • After-schools şi Centre pentru copii
 • Centre pentru sprijinirea victimelor Violenţei Domestice
 • Cămine şi Centre Culturale
 • Centre de Formare
 • Birouri Tehnice pentru Managementul Proiectelor
 • Observatoare pentru Administraţia Publica (sectorială, societatea informaţională, servicii publice, etc.)

Asistenţă tehnică pentru furnizarea serviciilor

 • Destinate companiilor
  • Consiliere pentru persoanele întreprinzătoare: consilierejuridică, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate
  • Audituri şi diagnostice de afaceri (calitate, mediu înconjurător, eficienţă energetică, noile tehnologii, protecţia datelor, securitate informatică…)
  • Proceduri de supraveghere tehnologică, bune practici şi implementarea proiectelor pilot
  • Implementarea noilor forme de management corporativ (ghiduri, planuri, rapoarte, acţiuni de formare...)
  • Consiliere şi dezvoltarea acţiunilor în domeniul responsabilităţii sociale a mediului de afaceri, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, reconcilierea vieţii profesionale cu cea profesională (implementarea măsurilor de flexibilitate), managementul diversităţii şi îmbunătăţirea mediului profesional
  • Pregătirea planurilor de adaptabilitate şi îmbunătăţirea competitivităţii prin intermediul noilor tehnologii
  • Diagnostic, orientare şi consiliere în domeniul formarii profesionale
 • Destinate cetăţenilor
  • Managementul integrat al programelor publice de ocupare a forţei de muncă, egalitatea şanselor şi dezvoltare rurală
  • Activităţi de prevenire a violenţei domestice
  • Servicii de asistenţă pentru persoanele dependente
  • Programe de integrare socială a imigranţilor
  • Designul planurilor de mobilitate şi accesibilitate pentru persoanele cu handicap
  • Proiecte de educaţie prin intermediul noilor tehnologii adresate copiilor, tinerilor şi educatorilor
  • Organizarea de ateliere de formare şi activităţi pentru vârstnici
  • Dezvoltarea programelor integrate de sprijin extraşcolar
  • Dezvoltarea şi implementarea listelor de servicii municipale
sprijinim organizaţiile pentru a oferi cele mai bune servicii

Descărca pdf Corporate |  Contact |  Site Map |  XHTML | CSS