Cazuri de Succes 2 3
marcador

CONSULTANȚĂ(Bajar)
EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI COMUNITARĂ Educația reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente de dezvoltare economică și socială. IDEL, S.L. este angajată în proiecte educative care au ca obiectiv să contribuie la crearea de oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru copii și tineri, ca mijloc de promovare a unei societăți mai prospere. IDEL, S.L. implementează proiecte inovatoare, realizând educație prin sport, natură și arte, cu ajutorul muzicii și al teatrului, în scopul dezvoltării abilităților și competențelor.


CREAREA DE PACTE, REȚELE, ASOCIAȚII ȘI GRUPURI DE DEZVOLTARE LOCALĂ IDEL, S.L. a implementat diferite proiecte de punere în funcțiune a unor pacte, rețele pentru ocupare a forței de muncă și incluziune socială, realizând acțiuni precum:
 • Crearea și pregătirea Rețelelor: realizarea diagnosticului, stabilirea obiectivelor, definirea și organizarea acordurilor de colaborare.
 • Dinamizarea Rețelelor: convocarea și organizarea de reuniuni, definirea propunerilor și diseminarea acestora către diferite medii instituționale, asociative și de afaceri.
 • Monitorizarea și evaluarea acțiunilor desfășurate.
 • Acțiuni de sensibilizare, informare și difuzare a metodologiei, a rezultatelor și bunelor practici.
Cadrul în care se dezvoltă aceste pacte cuprinde Proiecte europene, proiecte ale Inițiativei Comunitare EQUAL și proiecte în contextul subvențiilor din Fondul Social European prin Ministerul spaniol al Administrației Publice, proiecte din Programul SUDOE și proiecte în cadrul Programului Leonardo.

PROIECTUL „DEPENDENTIC”. GESTIONAREA LEGII DEPENDENȚEI LA NIVEL DE ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Dependentic Logo
IDEL, S.L. a pus în funcțiune un Serviciu de interes pentru cetățeni, care, prin intermediul unui portal Web, poate obține toate informațiile despre dependența (în sensul situației persoanelor dependente de îngrijiri la domiciliu) și cadrul legislativ al acesteia. Sunt oferite numeroase servicii pentru familii, îngrijitori și persoane responsabile de gestionarea programelor de Dependență din Primării. Tot acest amplu pachet de servicii on-line de gestionare a noii Legi la nivel de Administrație Locală și aplicarea practică a acesteia în localitățile din zona de acțiune, a fost sprijinit și de un program extrem de inovator care are ca scop sprijinirea și stimularea, prin intermediul Noilor Tehnologii ale Informației și Comunicării (NTIC), a acelor persoane (în general femei) care în prezent au în grijă o rudă dependentă și care, în contextul noii Legi, ar avea statutul de Lucrători Independenți.

DINAMIZAREA GRUPURILOR; CONSORȚIUL DE PRIMĂRII ȘI A PACTELE LOCALE PENTRU OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

În prezent IDEL, S.L. se ocupă de Asistența Tehnică a unui număr mare de asocieri de entități, atât publice cât și private. În cadrul contractelor de Secretariat Tehnic sau Asistență Tehnică, acțiunile desfășurate de IDEL, S.L. cuprind Sprijin pentru constituire (elaborare de documente pentru Acord), dinamizarea rețelei (reuniuni, vizite de consultanță), gestiune economică și administrativă, monitorizarea, evaluarea și participarea la rețele de transfer (naționale și europene).

În acest sens, IDEL, S.L. asigură serviciul de Secretariat Tehnic pentru Consorțiul Public Rețea Locală de promovare economică, ocupare a forței de muncă și formare al Comunității Autonome Madrid. Gestionarea Consorțiului presupune observarea permanentă a realității socio-economice dincolo de nivelul local, având ca element de referință Uniunea Europeană, și cu o perspectivă dinamică și inovatoare, astfel încât acesta să devină instrumentul cheie pentru a determina descoperirea potențialul teritoriului care include acele localități, precum și un instrument valoros de previziune și rezolvare a problemelor.

IDEL, S.L., cunoscând importanța care o are pentru Consorțiu atingerea obiectivelor, contribuie la inovarea și îmbunătățirea constantă a propunerilor destinate cooperării și schimbului între localități în cadrul Promovării economice, a Formării și a Ocupării, oferind consultanță într-un mod ambițios pentru promovarea de acțiuni care să urmeze recomandările Comisiei Europene și politicile Uniunii Europene care se regăsesc în directivele acesteia.

Astfel, IDEL, S.L. garantează atingerea obiectivelor specifice ale serviciului prestat:

 • Dinamizarea relațiilor interne și externe ale Consorțiului.
 • Atingerea unei prezențe sporite a Consorțiului în Comunitatea Autonomă Madrid.
 • Îmbunătățirea poziționării Consorțiului în fața noii situații a Fondurilor Europene.
 • Facilitarea de noi surse de finanțare.
 • Îmbunătățirea gestionării proiectelor și activităților întreprinse de entitate.
 • Extinderea activității și obținerea unei gestionări mai agile.

Atingerea acestor obiective se materializează prin implementarea unui Plan de Acțiune care cuprinde:

 • NIVEL 1: Consiliere Președinte și Organe.
 • NIVEL 2: Dinamizare la nivel tehnic.
 • NIVEL 3: Gestiune economică și administrativă.
 • NIVEL 4: Dinamizare Plan de Comunicare.


ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PROIECTE

În lunga sa traiectorie, în calitate de companie de consultanță expertă în implementarea de proiecte europene, naționale, în comunitățile autonome spaniole sau la nivel local, IDEL întreprinde activități de Asistență Tehnică, Monitorizare, Evaluare și Justificare de Proiecte, realizând activități precum:

 • Monitorizare și evaluare de proiecte.
 • Justificare economică.
 • Realizarea de verificări conform regulamentelor fondurilor comunitare.

În acest domeniu, IDEL, S.L. a desfășurat și desfășoară aceste activități în:

 • Proiecte finanțate din Fonduri Europene (Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională, ...).
 • Proiecte finanțate prin Programul Madrid Región Digital (inițiativă regională pentru a încuraja utilizarea TIC de către cetățeni, companii și Administrații publice).
 • Proiecte în cadrul Inițiativei Comunitare EQUAL (inițiativă europeană în domeniul Resurselor Umane, promovată de Fondul Social European, care avea ca obiectiv lupta împotriva tuturor formelor de discriminare și inegalitate întâlnite pe piața muncii și în special discriminarea pe bază de sex, rasă, origine etnică, religie sau vârstă).
TRANSFER ȘI COOPERARE EUROPEANĂ

IDEL, S.L. a desfășurat și desfășoară proiecte în context european, care urmăresc transferul și difuzarea de strategii și programe în cadru comunitar între entitățile participante la acestea. În acest context și în cadrul Acțiunii 3 a Inițiativei Comunitare EQUAL, IDEL, S.L. a participat activ la Grupul Tematic European pentru Egalitate de Șanse, participând la reuniuni de transfer în Bruxelles, care au permis schimburi între colaboratori din state membre ale Uniunii Europene.
FORMARE(Bajar)
SERVICIU DE ASISTENȚĂ PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PLAN PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A UNEI REȚELE DE CENTRE DE REFERINȚĂ NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL FORMĂRII

Dezvoltarea și punerea în practică a unui plan pentru demararea unei Rețele de Centre de Referință Națională de Formare Profesională. Consultanță specializată în implementarea planurilor de lucru ale Centrelor de Referință Națională, supervizarea centrelor, a dotărilor și echipamentelor din aceste Centre și crearea unei aplicații informatice care să conecteze Centrele și să permită crearea unui portal web.

Activități realizate:

 • Elaborarea unui plan care să indice direcțiile principale de acțiune pentru crearea Rețelei Centrelor de Referință Națională de Formare Profesională.
 • Analiza și crearea unei aplicații informatice pentru punerea în funcțiune a Rețelei Centrelor de Referință Națională de Formare Profesională.
 • Supravegherea dotărilor și echipamentelor din Centrele de Referință.
 • Participare la selecția criteriilor pentru finanțarea dotărilor din deciziile destinate finanțării achiziției sau înnoirii instalațiilor și echipamentelor din Centrele de Referință Națională de Formare Profesională.
 • Participare la evaluarea propunerilor de investiții pe care să le realizeze noile Centre de Referință Națională pentru a le estima justificarea și a le adapta la nevoile pieței muncii și pentru ca aceste Centre să devină punct de referință care să orienteze sistemul de producție și de formare.
 • Participare la selecția criteriilor de introducere a noilor tehnologii în rândul dotărilor Rețelei de Centre de Referință Națională.
 • Elaborarea de orientări în vederea creării unei platforme de comunicații pentru Rețeaua de Centre de Referință Națională.
 • Elaborarea de orientări cu scopul creării instrumentelor de lucru în rețea pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea funcțiilor stipulate în Decretul Regal spaniol RD 229/2008, cum ar fi forumuri sau Newsletter.
 • Acțiuni de formare de formatori: sesiuni de formare pentru responsabilii Centrelor de Referință Națională de Formare Profesională
 • Elaborarea de manuale didactice pentru îmbunătățirea gestionării Centrelor.
 • Crearea unui Plan de Comunicare pentru Rețeaua de Centre de Referință Națională de Formare Profesională.
PLATFORME DE FORMARE LA DISTANȚĂ Prin IDEL, S.L. s-au pus în funcțiune numeroase programe de formare la distanță pentru cetățeni în general, pentru imigranți, angajați, antreprenori în diferite domenii, persoane care au în îngrijire persoane dependente, etc. Printr-un campus personalizat pentru fiecare proiect, utilizatorul poate avea acces la oferta de formare printr-un sistem de carduri personalizate.

FORMARE CONTINUĂ Formarea Continuă îi ajută pe angajații din companiile spaniole să își continue pregătirea prin intermediul Cursurilor Tehnice, de Formare de Experți și Mastere Profesionale care le permit acestora să dobândească competențe profesionale mai bune pentru a-și realiza activitățile. Orice companie (microîntreprinderi, IMM și Mari Companii) își poate forma angajații, cu costuri 0, crescându-și astfel competitivitatea pe piață. IDEL, S.L. furnizează servicii de consultanță pentru companii în ceea ce privește gestionarea formării, punându-le la dispoziție un catalog vast de cursuri. Prin Programe de Formare Continuă, IDEL, S.L. a furnizat formare specializată pentru lucrători, posturi intermediare de conducere și directori de companii, în domenii precum:
 • Management-ul Resurselor Umane
 • Îngrijiri de bază în geriatrie
 • Tehnici de vânzări
 • Grafică și design publicitar
 • Marketing
FORMARE PROFESIONALĂ OCUPAȚIONALĂ

Cursurile de Formare Profesională Ocupațională se adresează persoanelor angajate sau în situație de șomaj. Sunt programe de formare teoretice și practice al căror scop este să îmbunătățească calificarea profesională și/sau capacitatea de inserție sau inserția pe piața muncii prin dobândirea și perfecționarea competențelor profesionale ale lucrătorilor.

Se caracterizează printr-o ofertă de formare pe specialități, extrem de amplă în toate sectoarele economice și, în unele cazuri, există posibilitatea de a face practică de perfecționare în companii catalane sau din străinătate.

IDEL, S.L. oferă servicii de consultanță specializată și a furnizat peste 140.000 de ore de formare în ultimii trei ani. Dintre cursurile susținute în această periodă, amintim:

 • Servicii pentru comunitate și persoane. Predarea diferitelor ediții ale cursurilor de îngrijitor/oare pentru copii, ajutor cantină, auxiliar de timp liber, ajutor la domiciliu, asistent de geriatrie, îngrijire și ajutor la domiciliu pentru persoane cu dizabilități, printre altele) 26.437 ore de formare predate.
 • Informatică și comunicații. Predarea mai multor ediții ale cursurilor de birotică, design pagini web, instalare și mentenanță calculatoare, securitate pe Internet și rețele corporative, analiză de aplicații informatice, printre altele. 98.518 ore de formare predate.
 • Industrie grea și construcții metalice. Predarea mai multor ediții ale cursurilor de sudură. 400 de ore de formare predate.
 • Securitate și mediu înconjurător. Predarea mai multor cursuri de prevenire a riscurilor la locul de muncă, audit de mediu, educație pentru mediu, evaluarea impactului asupra mediului, legislație în domeniul mediului, printre altele. 2.896 de ore de formare predate.
 • Administrație și gestiune. Predarea diferitelor cursuri de contabilitate, management-ul personalului și al resurselor umane, obligații fiscale, asistent administrativ, recepționer firmă, lucrător în comerț, printre altele. 725 ore de formare predate.
 • Turism și industria hotelieră. Predarea diferitelor cursuri de bucătar, inclusiv diploma de manipulator de alimente. 450 ore de formare predate.

NOILE TEHNOLOGII ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ(Bajar)

IMPULS PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI ALFABETIZAREA DIGITALĂ (COMUNITATEA AUTONOMĂ MADRID)
SPANIA

Desfășurarea unui proiect de formare pentru promovarea accesului cetățenilor la Internet și a incluziunii digitale, precum și a utilizării sale responsabile în rândul tinerilor, în Comunitatea Autonomă Madrid, prin realizarea programelor din cadrul proiectului de formare cu titlul „Impuls pentru Societatea Informațională și Alfabetizarea Digitală”.

 • Formare pentru promovarea unei bune utilizări a Noilor Tehnologii ale Informației și Comunicării în rândul comunității educative, cu susținerea a 458 seminarii și 493 workshop-uri adresate elevilor, părinților și personalului didactic, în cadrul programului „Minorii pe Internet și securitatea în Rețea”
 • Formare pentru facilitarea accesului la TIC pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și în general colectivele aflate în situație de risc de excluziune socială, predându-se 224 cursuri în cadrul programului „e-Inclusión”.
 • Portalul Web și platforma de e-learning pentru predare de cursuri on-line
 • Elaborarea de conținuturi pentru formare și a unor ghiduri accesibile on-line privind Securitatea pe Internet
 • Producerea de filmulețe educative în domeniul TIC
 • Campanie de diseminare și comunicare 2.0 prin diferite mijloace de comunicare
 • Crearea și producerea de materiale de promovare (consumabile, broșuri, etc.)

CREAREA A 35 DE PUNCTE DE INFORMARE ELECTRONICĂ (PIE)
PANAMÁ

Dezvoltarea unei rețele de 35 de puncte de informare electronică (PIE) cu scopul de a promova utilizarea noilor tehnologii și incluziunea digitală în Panamá.


Obiectivele contractului:

 • Promovarea și consolidarea serviciilor de informare ale Guvernului,
 • Reducerea barierelor din calea accesului la TIC,
 • Reducerea breșei digitale existente în rândul populației,
 • Consolidarea societății informaționale în Panamá.

Activitățile desfășurate de IDEL:

 • Instalarea a 35 de Puncte de Informare Electronică (PIE)
 • Conexiune pe bandă largă pentru cele 35 PIE
 • Design-ul tehnic al platformei web
 • Operativ și Plan de întreținere
 • Activități de evaluare și monitorizare a serviciului prestat

PROIECTUL „INFOPLAZAS EVOLUCIÓN 2.0”: ACHIZIȚIONAREA ȘI INSTALAREA DE SOFTWARE, INCLUSIV ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE ȘI CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ
PANAMÁ

Infoplazas


Proiectul „Infoplazas” se constituie ca o rețea de centre care facilitează accesul la Internet.

Este vorba despre 200 de centre de acces public la Internet, cu echipamente informatice situate în zone rurale și suburbane.


„Infoplazas” reprezintă un program complet consolidat în Republica Panamá. Totuși, prin intermediul acestui proiect desfășurat de IDEL, în cadrul activității zilnice a acestor centre au fost incluse și programe de formare în informatică.


În acest scop, a fost derulat un program de formare de formatori, destinat administratorilor fiecărui centru și au fost furnizate manuale de formare pentru desfășurarea de cursuri de informatică în fiecare „Infoplaza”.

PROGRAMUL „APRENDE”

INFORMARE ȘI FORMARE PE TEMA UTILIZĂRII INTELIGENTE A NOILOR TEHNOLOGII PENTRU PĂRINȚII ȘI ELEVII DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNITATEA AUTONOMĂ CASTILLA-LEÓN
SPANIA

Programa Aprende

Prin intermediul gestionării Programului „Aprende”, inclus în Strategia de Informare și Formare în materie de TIC din Castilla-León, instituțiile de învățământ devin punctul de întâlnire pentru Zilele TIC. Elevii și părinții interesați de utilizarea inteligentă a tehnologiilor participă la workshop-uri de formare și informare care le permit să facă progrese în Societatea Cunoașterii, într-un mod sigur și inteligent. Astfel, prin intermediul acțiunilor desfășurate de IDEL, S.L. în cadrul acestui Program, școlile devin puncte de referință pentru părinți, copii și Noile Tehnologii.

Obiectivele urmărite prin implementarea Programului „Aprende” sunt:

 • Promovare și diseminarea utilizării inteligente a Noilor Tehnologii în Castilla-León.
 • Informarea și Formarea mamelor/taților și elevilor/elevelor din Instituțiile de Învățământ Public din Castilla-León cu privire la avantajele și pericolele TIC.
 • Integrarea utilizatorilor/utilizatoarelor în Societatea Informațională, evitând posibilele situații de discriminare în procesul de incluziune, fie din motive economice, sociale sau educative.
 • Consolidarea cunoștințelor de tehnologie dobândite deja de către elevii și elevele din Castilla-León, dar și pe cele ale părinților.

PORTALURI DE TURISM RURAL ȘI CENTRALE PENTRU REZERVĂRI

IDEL, S.L. se ocupă de dezvoltarea și dinamizarea de Portaluri Web, prin care se oferă accesul la diferite servicii turistice în provincia Ciudad Real și în Comunitatea Autonomă Madrid: centrale pentru rezervări, rute în funcție de preferințe, informații privind resursele turistice, etc.GESTIONAREA „AULA MADRID TECNOLOGÍA” PENTRU DIRECȚIA GENERALĂ DE INOVARE ȘI TEHNOLOGIE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MADRID


Madrid Tecnología

Madrid Tecnología reprezintă o inițiativă a Primăriei Madrid care are ca scop promovarea utilizării Noilor Tehnologii în rândul tuturor cetățenilor, dotând fiecare centru cu instrumentele care îi permit să se transforme în centrul de referință tehnologică al districtului.

În prezent, IDEL, S.L. gestionează 28 Aula Madrid Tecnología, între care se găsește o Aula Multi-platformă (PC-uri, Mac și Sunrise), care se distinge ca fiind una dintre cele mai bine dotate din Spania, cu 3 zone care funcționează simultan: consiliere și navigare, formare și zona Jocurilor.

Nu ne-am mulțumit prin a oferi un serviciu de Acces la Navigare și Formare, ci acestea au un caracter dinamic, serviciile oferite actualizându-se constant.

În afară de gama amplă de activități cu caracter ludic și de formare adresate publicului de vârstă mică, adolescenților și adulților, există și un serviciu specializat pentru IMM-urile din Madrid, cu demonstrații ale soluțiilor TIC disponibile pe piață, cu scopul consolidării implementării acestora și, în ultimă instanță, în scopul consolidării și creșterii competitivității.

Faptele...

 • Nr. de utilizatori înscriși/utilizatoare înscrise: Peste 75.000.
 • Nr. de accesări: Peste 1.200.000.
 • Nr. de ore de formare: Peste 10.000 anual.
 • Nr. de utilizatori formați / utilizatoare formate: Peste 6.000 anual.

GESTIONAREA A PESTE 100 DE CENTRE DE ACCES PUBLIC LA INTERNET (CAPI) ÎN COMUNITATEA AUTONOMĂ MADRID

IDEL, S.L. a fost pioniera implementării primului Telecentru în Comunitatea Autonomă Madrid, în anul 1998. În 2002, IDEL, S.L. a pus în funcțiune aproximativ 90 de Centre de Acces Public la Internet (CAPI), gestionând în prezent peste 100 de CAPI.

Astfel, IDEL, S.L. s-a consolidat ca o companie lider în sectorul Telecentrelor și a Centrelor de Acces Public la Internet, având ca scop apropierea tuturor de Noile Tehnologii și de Societatea Informațională.

În cadrul IDEL, S.L. am urmărit să oferim un nivel sporit de socializare și dinamizare a NTIC în rândul populației, atât din punct de vedere cantitativ, ajungând la un procent amplu de populație, dar și din perspectivă calitativă, facilitând cea mai bună formare.

Centrele de Acces Public la Internet gestionate de IDEL, S.L. reprezintă un punct de referință la nivel național, obținând rezultate situate mult deasupra mediei celorlaltor centre.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI GESTIONAREA CENTRELOR DE DISEMINARE TEHNOLOGICĂ ÎN COMUNITATEA AUTONOMĂ MADRID

C.E.I

Încă de la înființarea sa în anul 2002, IDEL, S.L. a gândit și implementat acțiuni în cadrul Centrelor de Diseminare Tehnologică în localități din Comunitatea Autonomă Madrid, care prezintă o densitate ridicată de IMM-uri, cum sunt Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid și Mejorada del Campo.

În toți acești ani, modul nostru de gestionare a fost confirmat de o gamă largă de activități desfășurate în fiecare dintre aceste Centre de Diseminare Tehnologică, lucrând direct cu grupuri de IMM-uri cu un caracter extrem de eterogen.

Obiectivele urmărite de IDEL, S.L. prin gestionarea acestor Centre sunt:

 • Creșterea productivității și a competitivității structurii economice și antreprenoriale.
 • Sprijin și consultanță pentru companii și antreprenori.
 • Creșterea competitivității IMM-urilor.
 • Promovarea și diseminarea acțiunilor care sporesc competitivitatea companiilor.
 • Dezvoltarea infrastructurilor antreprenoriale.
 • Stimularea coordonării permanente cu agenți publici și privați.

MEDIU ÎNCONJURĂTOR ȘI DEZVOLTARE RURALĂ(Bajar)

CREAREA ȘI SPRIJINIREA REȚELEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ (RNDR)
ROMÂNIA


RNDR

Serviciile de consultanță pentru crearea și sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) doresc să asigure participarea tuturor actorilor în procesul de dezvoltare rurală și promovarea schimbului eficient de informații, idei, bune practici și cooperare între actori, grupând toate organizațiile și instituțiile implicate, având ca scop:

 • Crearea unei economii agricole și forestiere bazate pe exploatații în curs de dezvoltare.
 • Mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico del espacio rural.

În cadrul principalelor direcții strategice stabilite de România pentru o dezvoltare rurală, conform Programului Național de Dezvoltare Rurală (2007-2013), Rețeaua Națională de Dezvoltare Rural are ca obiectiv principal concentrarea energiei actorilor implicați în procesul de dezvoltare rurală și promovarea unui flux eficient de informații, un schimb de experiențe și bune practici, precum și cooperarea între actori, grupând organizațiile și instituțiile implicate în dezvoltarea rurală a țării.

EVALUAREA INTERMEDIARĂ A PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA 2008-2010
ROMÂNIA


IDEL a realizat evaluarea intermediară a implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) din România pentru perioada 2008-2010 în conformitate cu Cadrul Comun European de Monitorizare, în scopul de a promova transparența și responsabilitatea în implementarea programului și de a crea premisele pentru îmbunătățirea implementării și a gestionării Programului Național de Dezvoltare Rurală din România.

Lucrările s-au organizat în cele patru etape cerute pentru procesul de evaluare (structură, observare, analiză și evaluare):

 • Structura: Definirea metodologiei și evaluarea sistemului de indicatori
 • Observare: Evaluarea datelor și procese de culegere a datelor existente:
  • Întâlniri cu persoanele responsabile de gestionarea PNDR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  • Întâlniri cu agenți externi PNDR și cu membrii Comitetului de Monitorizare
  • Sondaje în rândul beneficiarilor (1787 beneficiari chestionați)
  • Studii de caz.
 • Analiză pentru a răspunde la întrebările de evaluare.
 • Evaluare și aprecierea rezultatelor:
  • Sinteza rezultatelor procesului de evaluare
  • Extragerea concluziilor și a recomandărilor.

SERVICII DE INFORMARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU „CONSTRUIREA DE PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE” (FAZA 1: LOTURILE 1 ȘI 2, FAZA 2: LOT 1)
BRAȘOV, ROMÂNIA


Abordarea LEADER reprezintă în Uniunea Europeană crearea de „cunoaștere teritorială împărtășită”. Aceasta reprezintă baza pentru a putea defini indicatorii și politicile de dezvoltare durabilă, precum și elementul de legătură între competitivitate și dezvoltare teritorială durabilă.

IDEL a desfășurat proiecte educative în România cu scopul de a informa și educa actorii locali în ceea ce privește abordarea LEADER și programul de dezvoltare rurală, politicile, desfășurarea de acțiuni locale, creând condițiile pentru identificarea celor mai reprezentativi actori la nivel local și pentru a pune bazele viitoarei înființări a grupurilor de acțiune locală (GAL).

 • Faza 1 „Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea Leader în cadrul submăsurii 431.1 a Programului Național de Dezvoltare Rurală”. Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea Leader, formare și sesiuni informative privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, referitoare la dezvoltarea locală, Axa 4 Leader a PNDR și în ceea ce privește acțiunile concrete desfășurate în zonele rurale.

  Destinatari: actorii socio-economici din teritoriile potențiale Leader, reprezentanții societății civile (fermieri, femei și tineri din zonele rurale, asociații rurale), autoritățile locale din teritoriile potențiale Leader.
 • Faza 2: „Formarea reprezentanților potențialelor Grupuri de Acțiune Locală”. Formarea potențialilor reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală, formare specifică pe tema strategiilor de dezvoltare locală (elaborarea de analize de diagnostic, analiza SWOT, elaborarea unui plan de acțiune în cadrul strategiei, formarea asociației, etc.).

  Destinatari: reprezentanți sau membri ai unui grup alcătuit din minim 2 organizații private și o autoritate publică din teritoriul potențial, care au participat la sesiuni de formare despre Leader (Faza 1 de formare sau altă formare) sau și-au putut demonstra cunoștințele și experiența în abordarea LEADER.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU IMPLEMENTAREA DE PROIECTE LEADER ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
ROMÂNIA


IDEL a furnizat servicii de consultanță pentru proiecte LEADER în Brașov și servicii de consultanță pentru Grupul de Acțiune Locală din zona Brașov Nord, pentru îmbogățirea cunoștințelor privind formularea, implementarea și gestionarea strategiilor de dezvoltare locală.


Proiectul avea ca scop sprijinirea Grupului de Acțiune Locală, prin intermediul cunoașterii modului de implementare a proiectelor finanțate cu fonduri europene în alte State membre.


Contractul s-a finalizat cu prezentarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru depunerea acesteia la Autoritatea de Management în scopul participării la procesul de selecție al GAL-urilor la nivel național, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

PROGRAMUL UNIFICAT DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN SECTORUL APEI POTABILE. Lot 1 și 2: „Consultanță pentru asistența tehnică în vederea gestionării și protejării surselor stației de tratare a apei potabile din Guabito și Almirante, provincia Bocas del Toro, precum și cea din Algarrobos, Provincia Chiriqui”
PANAMÁ

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de la Presidencia (MP), CONADES y su UCEP, ha formulado el Programa Unificado de Desarrollo Sostenible del Sector Agua Potable y Saneamiento en Provincias, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes de áreas urbanas y rurales de las provincias del interior del país, a través de un incremento en la cobertura y en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, incluyendo la gestión de los residuos sólidos y la protección de fuentes de agua para consumo humano. Este objetivo se alcanzará a través de las siguientes acciones:

 • mejorar el acceso a servicios eficientes y seguros de agua potable y saneamiento en las provincias;
 • Contribuir a la protección y uso apropiado del recurso hídrico; y
 • Fortalecer la capacidad de gestión local de las instituciones involucradas en la prestación de los servicios.

Objetivo general del contrato:
Contribuir al manejo y protección de las zonas de recarga hídrica de las nacientes y áreas críticas tributarias del río Oeste y la quebrada Sorón, que abastecen a la planta potabilizadora de Almirante y Guabito y del río David, que abastecen a la planta potabilizadora Los Algarrobos

ACTIVITĂȚI PENTRU „Run@Forma-Emprende” ÎN CADRUL PROIECTULUI „Run@Emprende”: PROMOVAREA ȘI STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN MEDIUL RURAL – NATURAL, PRIN FORMARE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII INFORMAȚIEI PRIVIND RESURSELE TERITORIALE ȘI CONSILIEREA DIRECTĂ A NOULUI ÎNTREPRINZĂTOR (Programul de ajutoare: „Empleaverde” – Fundación Biodiversidad)
SPANIA

Fundația Félix Rodríguez s-a bucurat de colaborarea IDEL în realizarea diferitelor acțiuni din cadrul Proiectului „Run@Forma-Emprende”, al cărui scop este detectarea de oportunități pentru întreprinderea de noi activități durabile în domeniul mediului înconjurător și cel rural-natural în zonele de confluență a Rețelei Spații Protejate și a Rețelei Natura 2000 selectate, și formarea beneficiarilor interesați de noile tehnici de gestionare a informației din teritoriu în vederea stabilirii de noi activități economice; concret este vorba despre următoarele acțiuni:

 • Elaborarea unui „Studiu pentru detectarea oportunităților de afaceri legate de sectorul mediului înconjurător, în zonele rurale din spațiul Ru-N@”.
 • Sprijin pentru susținerea unui ciclu de 16 Seminarii de Formare al căror scop este să contribuie la promovarea spiritului antreprenorial în zonele de o mare valoare rural-naturală.
 • Sprijin pentru constituirea și crearea de materiale pe tema rețelei „Red Run@Emprende”, concepută ca un spațiu de colaborare pentru toți actorii implicați în implementarea și managementul Proiectului, facilitând transferul și diseminarea rezultatelor și restul activităților acestuia.
 • Susținere pentru punerea în funcțiune și prestarea serviciului de „Consultanță pentru antreprenoriat în sectorul mediului înconjurător în zonele rurale din spațiul Ru-N@”.

STUDIU NAȚIONAL PRIVIND NEVOILE DE FORMARE – CALIFICARE PENTRU ACCESUL LA LOCURI DE MUNCĂ ÎN FAMILIA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ, DOMENIUL PROFESIONAL AL AGRICULTURII
SPANIA

Realizarea unui studiu pentru a determina nevoile și tendințele privind formarea, prin analiza cantitativă și calitativă a nevoilor de formare-calificare la nivel național în Familia Profesională Agricolă, Domeniul Profesional al Agriculturii.


Obiectivul Serviciului Spaniol pentru Ocuparea Forței de Muncă și al Serviciului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă din Extremadura în acest proiect a fost să îmbunătățească oferta de formare din Sistemul Național de Calificări în sectorul agriculturii în Spania.


Proiectul are ca scop un grad sporit de corelare între oferta de formare profesională a numeroaselor centre spaniole de formare profesională, atât publice, cât și private, și nevoile angajatorilor din domeniul agriculturii.


Prin proiectul desfășurat de IDEL, au fost identificate nevoile de formare din sectorul agricol și piscicol și, concret, nevoile din următoarele domenii de activitate:

 • Cultivarea fructelor
 • Horticultura și Floricultura
 • Cultivarea Plantelor Erbacee
 • Producția în sere
 • Mecanizare

ASISTENȚĂ, SERVICII ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎN VEDEREA LUCRULUI CU PUBLICUL ȘI A DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PENTRU MEDIU ÎN CENTRELE DESTINATE VIZITATORILOR DIN ZONA MLAȘTINII RÂULUI EBRO (CORCONTE) ȘI A RÂULUI EBRO (FONTIBRE) (CANTABRIA)

Obiectivul principal al lucrărilor realizate de IDEL, S.L. îl reprezintă asistența tehnică pentru CIMA – Centrul de Cercetare a Mediului Înconjurător al Guvernului Comunității Autonome Cantabria, în vederea desfășurării următoarelor activități:

 • Lucrul cu publicul reprezentat de vizitatorii Centrului de Interpretare Ambientală a Mlaștinii Râului Ebro (Corconte) și a Râului Ebro (Fontibre)
 • Elaborarea și aplicarea unui program și calendar de vizite și activități pentru fiecare dintre centrele de vizitatori.
 • Plan de Formare continuă a personalului tehnic selectat.
 • Elaborarea și întreținerea unei baze de date de control și monitorizare a evoluției vizitelor.
 • Elaborarea și implementarea unui program de vizite în zonele apropiate Centrelor.
 • Organizarea de activități comemorative în zile dedicate mediului înconjurător.
 • Sprijin administrativ pentru CIMA în ceea ce privește administrarea zilnică a Centrelor.
 • Elaborarea de conținuturi, design, tipărire și distribuire de materiale turistice și de informare.
 • Crearea și implementarea unui Plan de Monitorizare a Centrelor și a activităților.

În acest context, IDEL, S.L. desfășoară următoarele Programe de activități:

 • Program de Educație pentru Mediu, destinat populației locale.
 • Program de Educație pentru Mediu în Instituțiile de Învățământ din provincia Cantabria.
 • Program de Educație pentru Mediu, destinat vizitatorilor.
 • Program de Educație pentru Mediu, destinat companiilor și asociațiilor.
 • Program de Voluntariat pentru Mediu.
 • Program de Acțiuni în colaborare cu Rețeaua Centrelor de Educație pentru Mediu a Guvernului Comunității Autonome Cantabria.
Villa San Roque

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PROGRAMUL DE DIVULGARE PE TEMA MEDIULUI „EXPLORA EL ENCÍN” (COMUNITATEA AUTONOMĂ MADRID)


Comunidad de Madrid

IMIDRA, Institutul Madrilen de Cercetare și Dezvoltare Rurală, Agricolă și Alimentară, a demarat un proiect ambițios de divulgare științifică, “Explora El Encín”, al cărui scop este de a face cunoscut mediul natural și agricultura din zonă, precum și lucrările de cercetare realizate în domeniul agroalimentar și al mediului înconjurător. Activitățile realizate de echipa tehnică implicată se desfășoară în trei spații care pot fi vizitate:

 • Centrul de Interpretare
 • Colecția Varietăților de Vie
 • Lunca Râului Henares

Printre acțiunile desfășurate de IDEL, S.L., se remarcă:

 • Ghidul Potecilor de-a lungul Luncii Râului Henares
 • Ghidul rutelor pentru Identificarea speciilor de floră și avifaună.
 • Activități de formare
  • Atelier de fotografie în natură
  • Curs de inițiere în botanică
  • Curs de inițiere în ornitologie
  • Curs de agricultură ecologică
  • Curs despre Plante silvestre comestibile
  • Curs despre vinurile din Comunitatea Autonomă Madrid

GESTIONAREA CENTRULUI DE INOVARE TURISTICĂ “VILLA SAN ROQUE” (COMUNITATEA AUTONOMĂ MADRID)


Villa San Roque

În peisajul natural montan al Sierra de la Cabrera, Centrul de Inovare Turistică „Villa San Roque”, care aparține Patronatului Madrilen al Zonelor de Munte din cadrul Departamentului Guvernului și Internelor din Comunitatea Autonomă Madrid, este găzduit de vechea Villa de Recreo, în prezent renovată și transformată într-un modern Centru de Inovare Turistică, având o Grădină Botanică în care se găsesc specii autohtone care fac parte din peisajul florei din Sierra Norte.

Obiectivele generale ale serviciilor furnizate de IDEL, S.L. sunt:

 • Sprijinirea promovării inovării în sectoarele de afaceri implicate în activitatea de turism, pentru o competitivitate sporită, creștere economică și sustenabilitatea sectorului, prin cercetare și dezvoltare tehnologică, aplicarea de tehnologii sectoriale acestui domeniu, asistență științifică și tehnică, precum și formare.
 • Promovarea acțiunilor complementare în colaborare cu firme private din sectorul turismului, universități, agenți sociali și centre tehnologice.
 • Realizarea de acțiuni care să favorizeze sensibilizarea și implicarea populației, asociațiilor, entităților și companiilor în acțiunile desfășurate de Centru.
 • Promovarea zonei Sierra Norte de Madrid ca destinație turistică, prin prezența Centrului la târguri, congrese, expoziții și alte evenimente similare.
 • Stabilirea unui Program Anual de Formare și Profesionalizare a Sectorului Turismului în colaborare cu alte Administrații, asociații și entități (în toate aspectele legate de inovare, cercetare, dezvoltare tehnologică și calitate).
 • Stabilirea unui Sistem de Evaluare care să permită realizarea unei monitorizări continue a vitalității activității turistice în Sierra Norte de Madrid.
 • Crearea unei identități și a unei imagini a calității pentru turismul din teritoriu, astfel încât oferta acestuia să prezinte o serie de diferențe atractive și ușor de identificat pentru utilizatori.


GESTIONAREA DE FONDURI(Bajar)

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL ȘI VERIFICAREA FONDURILOR (FEDER ȘI FSE)

IDEL, S.L. beneficiază de o experiență vastă în furnizarea de Asistență Tehnică în Ministere și alte Organisme Intermediare, în ceea ce privește monitorizarea, controlul și verificarea acțiunilor subvenționate atât prin FEDER cât și prin FSE. Printre activitățile desfășurate, se numără colectarea de date de monitorizare, verificarea documentelor justificative, vizite de control in situ și elaborarea de rapoarte.


INGINERIE ȘI ENERGII REGENERABILE(Bajar)

REALIZAREA DE EXPROPIERI DE BUNURI ȘI DREPTURI

IDEL, S.L. furnizează servicii de Asistență Tehnică pentru realizarea de exproprieri de bunuri și drepturi, inclusiv trasarea și verificarea datelor puse la dispoziție de client care constau, printre altele, în planuri parcelate și suprafețe afectate, clasificarea listei titularilor de bunuri și drepturi afectați, cu determinarea domiciliului acestora, identificarea și verificarea serviciilor afectate, întocmirea fișelor de evaluare individualizate, precum și asistență tehnică, juridică și administrativă în diferitele etape și demersuri care fac parte din procesul de expropriere și realizarea lucrărilor auxiliare și complementare necesare în contextul exproprierilor provocate de executarea lucrărilor în cauză.

IDEL, S.L. a desfășurat pentru Direcția Generală a Căilor Ferate din cadrul Ministerului spaniol al Dezvoltării, activitățile care țin de serviciul de Asistență Tehnică pentru realizarea Exproprierilor de Bunuri și Drepturi cauzate de lucrări din cadrul unor proiecte feroviare.

SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL DE LUCRĂRI

IDEL, S.L. furnizează servicii de Asistență Tehnică pentru supravegherea și controlul lucrărilor cu investiții publice, beneficiind de o vastă experiență în acest domeniu și dispunând în prezent de personal format din Ingineri și Tehnicieni cu o amplă experiență specifică în toate specialitățile de conducere, control și supraveghere de lucrări.

Aceste servicii de Supraveghere și Control de Lucrări sunt furnizate diferitelor tipuri de lucrări, atât ale Administrațiilor Publice, precum și ale companiilor private, în principal în următoarele domenii:

 • ȘOSELE
 • CĂI FERATE
 • HIDRAULICĂ

EXTERNALIZARE(Bajar)

SERVICII PUBLICE

Puncte împotriva Violenței

IDEL, S.L. gestionează Punctele Municipale de Consiliere a Victimelor Violenței Domestice în Comunitatea Autonomă Madrid, realizând programe de prevenire și intervenție, consiliere juridică, psihologică și socială specializată, precum și acțiuni de sprijinire.

 

Transversalitatea Egalității de Șanse în Administrația Locală

IDEL, S.L. conduce un Program al cărui obiectiv este să faciliteze respectarea articolului 15 din Legea Organiză spaniolă 3/2007, care prevede că „Principiul egalității de tratament și de șanse între femei și bărbați va include, cu caracter transversal, atitudinea tuturor Puterilor Publice. Administrațiile publice trebuie să îl integreze în mod activ, în adoparea și implementarea propriilor dispoziții, în definirea și alocarea bugetară pentru politicile publice din toate domeniile și în desfășurarea tuturor activităților sale”. Serviciile de Asistență Tehnică oferite de IDEL, S.L. cuprind fazele de diagnostic, formare și plan de acțiune.

 

Centru de Management al Timpului și al Resurselor pentru Reconcilierea vieții profesionale cu cea familială

IDEL, S.L. coordonează Centre de Management al Timpului, în care cetățenii sunt consiliați despre cele mai bune formule de management al timpului și reconcilierea vieții personale, familiale și profesionale.

 

Centre de Ocupare a Forței de Muncă/Agenții de Plasare a Forței de Muncă

Cu scopul de a crea un serviciu agil bazat pe o legătură directă între șomeri și companii, IDEL, S.L. gestionează Centre de Ocupare a Forței de Muncă și Agenții de Plasare a Forței de Muncă. Aici se oferă un Serviciu integral de asistență pentru șomeri: informare, orientare și intermediere profesională, inclusiv promovarea de stagii de practică în cadrul companiilor.

 

Școala de Voluntariat a Primăriei Madrid

IDEL, S.L. gestionează în prezent întreaga ofertă de formare a Școlii de Voluntariat a Primăriei Madrid. Scopul Școlii este să motiveze cetățenii să participe ca personal voluntar în campanii foarte diverse: de mediu, cooperare, solidaritate, dezvoltare culturală, etc. În acest scop se organizează diferite cursuri în vederea sensibilizării și formării pentru desfășurarea activităților în calitate de voluntari.

 

Centre de Diseminare a Inovării și Sprijin pentru Adaptabilitatea IMM-urilor

IDEL, S.L. gestionează Centre integrale de diagnostic și consiliere personalizată pentru IMM. Tematica abordată în activitățile de consiliere, de formare și zilele sau mic-dejunurile de lucru din companii, include inovare tehnologică, responsabilitate socială corporativă, resurse umane, mediu înconjurător, egalitate de șanse, internaționalizare, etc.

 


Subir(Subir)


Descărca pdf Corporate |  Contact |  Site Map |  XHTML | CSS