Managementul şi implementarea proiectelor 2 3
marcador


  • Managementul proiectelor publice şi private: elaborare, planificare, implementare, justificare, monitorizare şi evaluare
  • Managementul reţelelor de cooperare, grupurilor de dezvoltare, consorţiilor, asociaţiilor şi grupurilor de acţiune locală
  • Internaţionalizare şi transnaţionalism ( promovarea participării în reţele şi forum-uri internaţionale)
  • Managementul proiectelor europene (EQUAL, DAPHNE, PO, INTERREG, URBAN, URBACT, LEONARDO, LIFE +, …)
  • Managementul proiectelor de îmbunătăţire a serviciilor publice
  • Pregătirea proiectelor care beneficiază de finanţare europeană, naţională sau regională
  • Implementarea birourillor tehnice pentru managementul proiectelor
  • Project management
transformăm ideile dumneavoastră în proiecte de succes

Descărca pdf Corporate |  Contact |  Site Map |  XHTML | CSS